Zagramy w Klubie Studenckim Kreślarnia na zakończenie przeglądu Generacja 2014.

Bilety do nabycia:

  • za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kultury 105: ck105.koszalin.pl w zakładce “Kup bilet”
  • w kasie kina Kryterium (jest otwierana każdego dnia na 30 minut przed pierwszym seansem kinowym) oraz w kasie Centrum Kultury 105 (czynna w godz. 10 -16 w dni pracujące)
  • w pubie Żak, który mieści się na parterze w klubie studenckim Kreślarnia

Share