Regulamin sklepu

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem illusion.pl/sklep (dalej: Sklep) jest własnością Presscom Sp. z o.o. (dalej: Sprzedawca), z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, NIP: 897-168-80-84, KRS: 0000173413, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

 

Sklep obsługiwany jest przez Dział Obsługi Klienta. Kontakt:

 • e-mail: sklep@illusion.pl,
 • tel.: 71 797 28 46, 71 797 28 34,
 • faks: 71 797 28 16,
 • Presscom Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław.

 

2. Składanie i anulowanie zamówień przez Kupującego

Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 h/dobę.

Zamówienie w Sklepie można złożyć, korzystając z koszyka, poprzez wypełnienie formularza online.

Kupujący mogą anulować zamówienie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Zamówienie może zostać anulowane, dopóki nie rozpocznie się proces jego realizacji.

 

3. Przyjmowanie, realizacja i anulowanie zamówień przez Sklep

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty za zamówione produkty.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym lub w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od zamówionych produktów. W przypadku produktów, które Sprzedawca posiada w magazynie, zamówienia są realizowane (wysyłane) w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (nie dotyczy np. produktów w przedsprzedaży).

 

4. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

5. Płatności i faktury

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

 • kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU,
 • przelewem bankowym.

 

Wraz z zamówieniem wysyłany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT.

Wpłaty należy dokonywać na konto: Presscom Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, Bank Zachodni WBK SA: 24 1090 1522 0000 0001 1587 0977

Jako tytuł płatności należy podać numer zamówienia.

 

6. Dostawa krajowa i zagraniczna

Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy na terenie Polski:

 • przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt 15,60 zł (nie dotyczy albumów muzycznych, które wysyłamy za darmo),
 • odbiór w paczkomatach Inpost – 11,90 zł,
 • przesyłkę kurierską (InPost) – koszt 12,90 zł,
 • przesyłkę kurierską (DPD Polska) – koszt 14,90 zł,
 • przesyłkę gratis dla zamówień od 150 zł (Poczta Polska, DPD Polska, InPost).

 

Okres oczekiwania na przesyłkę krajową uzależniony jest od wyboru dostawcy:

 • w przypadku przesyłki kurierskiej – 2-3 dni robocze,
 • w przypadku odbioru w paczkomacie – 2-4 dni robocze,
 • w przypadku przesyłki pocztowej – 2-7 dni roboczych.

 

Zamówienia na adresy zagraniczne wysyłane są priorytetowymi listami poleconymi za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki poza granice Polski wynosi 25 zł.

 

7. Zwroty i reklamacje

Towar zakupiony w Sklepie można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury VAT lub paragon i oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (illusion.pl_zwrot). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sklep zobowiązuje się do zwrotu równowartości ceny produktu i dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące wad zakupionych produktów należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT lub paragonem. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt. Koszty związane z wysyłką reklamowanego produktu zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Kontakt w sprawie zwrotów i reklamacji:

 • e-mail: sklep@illusion.pl,
 • tel.: 71 797 28 46, 71 797 28 34,
 • faks: 71 797 28 16,
 • Presscom Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Klienta będącego osobą fizyczną o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje także, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

9. Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące naszych zobowiązań do ochrony Państwa danych osobowych oraz Państwa praw i możliwości korzystania z tych praw dostępne są w naszym Regulaminie Prywatności.

Wszelkie pytania lub żądania dotyczące realizacji Państwa prawa do ochrony danych osobowych należy kierować na adres do@presscom.pl.

 

10. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.